Integritetspolicy för ityelp.nu

På ityelp.nu, värnar vi om din integritet och vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och respektfullt sätt. I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, vilka rättigheter du har samt hur du kan kontakta oss om du har några frågor eller oro kring hanteringen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du skapar ett konto eller använder våra tjänster. Det kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och adress. Vi kan också samla in teknisk information som din IP-adress, webbläsarinformation, enhetsinformation och andra data som du genererar när du använder vår webbplats.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig information om våra tjänster eller för att kommunicera med dig kring ditt konto eller beställningar.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära att vi raderar eller ändrar dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta. Du har också rätt att begära att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter eller att få en kopia av de personuppgifter som vi har samlat in om dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@ityelp.nu.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller skada. Vi använder även säkerhetsfunktioner för att skydda dina personuppgifter när de överförs över internet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och så länge som det krävs enligt lag.

Delar vi dina personuppgifter med tredje part?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller lagstiftning. Om vi gör några väsentliga ändringar i integritetspolicyn måste uppdateras om det sker väsentliga ändringar i behandlingen av personuppgifter. När sådana förändringar görs, kommer alla berörda kunder att meddelas om ändringarna i god tid innan de träder i kraft.

Vi kommer att uppdatera den nya versionen av integritetspolicyn på vår hemsida och göra den tillgänglig för alla kunder och användare. Genom att fortsätta använda vår tjänst efter det att ändringarna har trätt i kraft, samtycker du till de nya villkoren i integritetspolicyn.

Vi rekommenderar starkt att du läser igenom integritetspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar som kan påverka dina rättigheter. Om du har några frågor eller funderingar om integritetspolicyn eller behandlingen av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss.